Mit jelent a gyökérkezelés? 

A gyökérkezelés a fog gyökércsatornáinak csírátlanítását, kémiai és mechanikai megtisztítását, illetve gyökértömő anyaggal történő hermetikus lezárását jelenti. Így a baktériumok számára megszűnik az élettér, nem tudnak a fog belsejében szaporodni és gyulladást produkálni.  

Mennyibe kerül a gyökérkezelés Svájcban és Magyarországon? 

Általánosságban elmondható, hogy mint minden fogászati beavatkozásnak, így a gyökérkezelésnek is sokszoros az ára Svájcban a magyar árakhoz képest. (Nagyságrendileg 4-szer, 5-ször több pénzt kell kifizetni egy svájci fogorvosnak ugyanazért a kezelésért, mint magyar kollégájának.)

Természetesen az árképzést nagyban befolyásolja a szolgáltatás színvonala, a mikroszkópos gyökérkezelő specialisták jóval drágábban dolgoznak mind Svájcban, mind Magyarországon- de az árkülönbség ugyanúgy jelen van. 

Az árképzés-beli különbséget a svájci és magyar fogászati kezelések között kizárólag a személyzet, az eszközök, a rendelő fenntartási díja és a piaci viszonyok adják. Minőségbeli különbség nincs a svájci és magyar fogorvosok munkája közt, a magyar fogorvosi képzés az egyik legjobb egész Európában. 

Mikor van szükség gyökérkezelésre? 

Gyökérkezelésre elsősorban azokban az esetekben van szükség, ha a fogszuvasodás a mélyebb szövetek felé terjedve eléri a fog belső rétegét, a pulpát vagy fogbelet. Ilyenkor a fogbél visszafordíthatatlanul megfertőződik a szuvasságot okozó baktériumok hatására. Sok esetben ez elviselhetetlenül erős, lüktető fájdalommal jár, ez az akut fogbélgyulladás. Előfordul azonban, hogy a folyamat minden tünet nélkül megy végbe, a szuvasság hatására a fog fájdalom nélkül elhal, gyulladás alakul ki a gyökércsúcs körül, mely sokszor évekig rejtve marad. 

A gyökérkezelésre szükség lehet még azokban az esetekben is, ha a fogat valamilyen trauma, ütés éri, melynek hatására szintén elhalhat a fog.

Ezen kívül egy mély tömés készítése vagy egy fog koronához való előkészítése, lecsiszolása is okozhat olyan stresszt a fogbél számára, amitől az elhalhat. Ezekben az esetekben szintén jelentkezhet akut fogbélgyulladás lüktető fájdalommal, de előfordul, hogy csak egy évekkel későbbi röntgenfelvételen detektálható a kialakult gyulladás, melyet az elhalt fog okoz.

Hogyan zajlik egy gyökérkezelés? Mennyi ideig tart?

A gyökérkezelés során a szuvas foganyag eltávolítása utáni első lépés a trepanálás. A trepanálás a fog gyökércsatorna rendszerének megnyitását, a gyökércsatorna bemenetek lokalizációját, illetve a gyökércsatornák tisztítását jelenti kémiai és mechanikai módszerekkel. A cél a fertőzött szövetek eltávolítása a gyökércsatornából, a gyökércsatorna-rendszer sterilizálása és hermetikusan történő lezárása. 

A tisztítás különböző kézi és gépi eszközökkel, tűkkel történik, emellett a gyökércsatorna fertőtlenítésére többféle átöblítő folyadék is rendelkezésre áll. Utóbbiak közül a mai napig a leghatásosabb a közönséges háztartási hypo bizonyos koncentrációban hígítva. 

A mechanikai (tűkkel történő) és kémiai (átöblítő/átmosó folyadék) tisztítás mellett a gyökércsatornák tisztítására alkalmazhatunk még ultrahangot és lézert is. 

A mechanikai, tűkkel történő tisztításra ma már a legkülönbözőbb gépi gyökércsatorna tágítók állnak rendelkezésre, melyek megkönnyítik és meggyorsítják a gyökérkezelés folyamatát mind a fogorvos, mind a páciens számára. 

A gyökérkezelés és gyökértömés történhet egyetlen alkalom alatt, egy ülésben, de nagy gyulladás, extrém módon fertőzött gyökércsatorna vagy beszűkült gyökércsatorna-rendszer esetén akár 3-4 alkalomra is szükség lehet a gyökértömés elvégeztéhez. 

Ezekben az esetekben minden alkalommal a gyökércsatornák alapos újratisztítása és gyógyszeres töméssel történő ellátása zajlik. A gyógyszeres tömésben lévő anyagok hatására a gyulladást okozó baktériumok elhalnak.

A kezelés hosszát azokban az esetekben is több tényező befolyásolja, ha nincs szükség többszöri gyógyszer-cserére és a gyökértömés egyetlen alkalommal elvégezhető. 

Ezek közül a legmeghatározóbb a gyökércsatornák száma.

Minél több gyökere és gyökércsatornája van a fognak, a kezelés annál hosszadalmasabb. (Általánosságban elmondható, hogy a frontfogaknak 1 gyökércsatornája van, míg hátrafelé haladva a gyökércsatornák száma növekszik. A felső rágófogak általában 4 csatornásak.)

Fontos tényező még a gyökérkezelés hosszát illetően az, hogy a gyökércsatorna-rendszer mennyire könnyen átjárható. Idősebb korban vagy például mély szuvasság, gyulladás miatt a gyökércsatorna beszűkülhet, ilyenkor a fogorvosnak jóval több időt vesz igénybe a gyökércsatorna áttisztítása.

Ha már nagyobb gyulladás alakult ki a gyökércsúcs körül, akár több hónapig is tarthat, míg a végleges gyökértömés elkészíthető.

A mikroszkópos gyökérkezelés külön ágazatává vált a fogászatnak, sokszoros nagyítás alatt a gyökércsatorna-bemenetek egyszerűbben megtalálhatók és a gyökércsatorna-rendszer könnyebben és pontosabban tisztítható, kisebb eséllyel maradnak fertőzött szövetek vagy feltáratlan gyökércsatornák.

A gyökércsatorna-rendszer tisztítása és tágítása után a következő lépés annak gyökértömő anyaggal történő hermetikus lezárása. A cél az, hogy a gyökércsatorna- rendszert tökéletesen kitöltse a gyökértömő anyag, így a baktériumok számára nem marad élettér. 

A gyökértömés elkészültével a fog koronai részét is helyre kell állítani. Ez történhet töméssel, inlay segítségével vagy koronával, esetlegesen csappal megerősítve a foganyagot. 

Milyen veszélyei lehetnek a gyökérkezelésnek? 

A gyökérkezelés legfőbb követelményei, hogy a lehető legtökéletesebben legyenek a baktériumok és fertőzött dentin eltávolítva a gyökércsatorna-rendszerből, illetve hogy a gyökértömés lehetőleg hermetikusan zárja le azt. Ezután megfelelő módon kell a fog koronai részét zárni (töméssel, inlay készítésével vagy korona felhelyezésével), hogy a szájüreg felől  a fog ne tudjon újra befertőződni. Ha ezek a kritériumok teljesülnek, nem marad a gyökércsatornában baktérium és nem is juthat be újra.

Előfordulnak viszont olyan anatómiai szituációk- elsősorban rágófogaknál, melyeknel több gyökerük és bonyolultabb gyökércsatorna-anatómiája van-, amikor a legnagyobb precizitással elvégzett gyökérkezelés mellett sem sikeres a gyökérkezelés. Ennek oka lehet olyan oldalcsatorna, ami nem tisztítható ki megfelelően. Ilyen esetekben a fog továbbra is panaszos, tüneteket produkál vagy a gyökércsúcs körül kialakult gyulladás mérete nem csökken, a fog nem reagál a gyökérkezelésre. 

A gyökértömés készítése során is lehetnek különböző szövődmények. Ezek közül a leggyakoribbak: 

  • A gyökérkezelő műszer törése, mely a gyökércsatornában maradva megakadályozza a megfelelő gyökértömés elkészítését, sokszor csak nagy nehézségek árán vagy úgy sem távolítható el a betört műszer a gyökércsatornából
  • Az átöblítő folyadék alkalmazása során a folyadék kijuthat a gyökércsúcson keresztül a környező szövetekbe, ott irritációt létrehozva. Ez erős fájdalommal és néhány napig tartó duzzanattal járhat
  • A gyökércsatorna-bemenetek lokalizálása során nem kellő odafigyelés esetén álutat lehet létrehozni- tehát olyan helyen bevezetni a gyökérkezelő műszert, ahol valójában nincs gyökércsatorna, ezzel roncsolva a fog szerkezetét, súlyosabb esetben olyan mértékben, mely a fog elvesztéséhez vezet.

A nem a szakma szabályainak megfelelően végzett gyökérkezelés következményeképp- ha baktériumok maradnak a gyökércsatornában vagy a gyökértömés nem tölti ki azt- jó eséllyel gyulladás kialakulása a gyökércsúcs körül. Ez a gyulladás folyamatosan növekszik, amíg a kiváltó ok, vagyis a fertőzött gyökércsatorna jelen van a szervezetben.

A gyökérkezelt fogak sokkal könnyebben törnek, mint a vitálisak. Ennek elsősorban a meggyengült szerkezet a következménye. (Legtöbbször nagy kiterjedésű szuvasság esetén lehet szükség gyökérkezelésre- ilyen esetben a szuvasság miatt a foganyag jelentős része eleve hiányzik. Emellett a gyökérkezelés során a fog belső szerkezete is gyengül, hiszen a gyökérkezelő tűkkel a gyökércsatornákból a fertőzött dentinszövetet is szükséges eltávolítani.

Nagyobb foganyagveszteség esetén ezért érdemes minden esetben koronával ellátni a gyökérkezelt fogat, mely abroncs szerűen körbefogja azt, megóvva így a töréstől, repedéstől.

Mennyi ideig fáj a gyökérkezelés után?

A gyökérkezelésre sor kerülhet akut fogbélgyulladás miatt- ez a mindenki által ismert, elviselhetetlen, lüktető fájdalom. Ilyen esetekben a gyulladt fogbélszövet eltávolítása általában azonnal megszünteti a panaszokat, az érzéstelenítő hatásának elmúltával a páciens panaszai teljesen megszűnnek. 

Előfordul azonban- különösen már elhalt fogaknál, ahol gyulladás alakult ki a gyökércsúcs körül, hogy a beavatkozást követő 2-3 napban még erősebb fájdalom jelentkezik. Ennek a fájdalomnak napról napra csökkennie kell és néhány nap alatt teljesen meg kell szűnnie. 

Egy gyökérkezelt fogban nincsenek erek, idegek, ezért nem úgy reagál, mint az egészséges fogak. Hidegre, melegre nem váltható ki reakció, de például légnyomás-változásra (front) előfordulhat enyhe érzékenység.

Normális, ha gyökérkezelés után fáj a fog?

A beavatkozást követő 2-3 napban előfordulhat fájdalom. Ez elsősorban abból adódik, hogy a fogból annak tisztítása során- történjen ez a legnagyobb igyekezet és odafigyelés  mellett- a gyökérkezelő tűk a fertőzött szöveteket maguk előtt tolják, tolhatják. Ezek a fertőzött szövetek kijuthatnak a gyökér csúcsa köré, ott lokális irritációt létrehozva. 

Ha néhány nap alatt nem csökken a fájdalom, valószínűleg fertőzött területek maradtak a gyökércsatorna-rendszerben. Előfordul, hogy egy észre nem vett és ezáltal nem kitisztított gyökércsatorna okozza a panaszokat, de az is, hogy a gyökércsúcs körüli gyulladás olyan mértékű, mely a fog újbóli megnyitását teszi szükségessé. 

Mik a gyökérkezelés alternatívái? 

Ha bármilyen okból kifolyólag – legyen szó mély szuvasság okozta fogbélelhalás, trauma, baleset okozta törés vagy gyulladás- gyökérkezelésre van szükség, a folyamat nem visszafordítható. A probléma megszüntetésére 2 alternatív opció van:

A gyökérkezelés vagy a fog eltávolítása, kihúzása.

A cél minden esetben a saját fog megtartása, annak megmentése, így a gyökérkezelés kell, hogy az elsődleges opció legyen.

Vannak viszont esetek, amikor nem érdemes a gyökérkezelést választani. Mély íny alatti, szuvasság esetén, extrém méretű gyulladásnál vagy ha olyan mértékű foganyag hiányzik, hogy a fogat hosszútávon korrekt módon nem lehet helyreállítani, a fog eltávolítása a jó döntés. 

Természetesen utóbbi esetekben is mihamarabbi cél a hiányzó fog pótlása a további problémák megelőzése végett.

GYÍK

Mennyire fájdalmas a gyökérkezelés?

A gyökérkezelés helyi érzéstelenítésben történik, a mai érzéstelenítési technikák mellett teljesen fájdalommentes. A kezelést követően 2-3 napig előfordulhat utófájdalom, de ennek pár nap alatt teljesen meg kell szűnnie.

Mikor van szükség gyökérkezelésre?

Ha a fogbél mély szuvasság miatt visszafordíthatatlanul megfertőződik, a fogat olyan trauma/ütés éri, melynek következtében a fog elhal vagy a fog gyökércsúcsa körül valamilyen okból gyulladás alakul ki, a gyökérkezelés elkerülhetetlenné válik.

Mennyi ideig tart a gyökérkezelés?

A gyökérkezelés hossza függ a gyökércsatornák számától és átjárhatóságától, a gyulladás méretétől és egyéb anatómiai tényezőktől. Ideális esetben a gyökértömés 1 ülésben elvégezhető, de nagy gyulladás esetén 4-5 alkalmat és több hónapot is igénybe vehet.