1. Mit értünk fogászati héj alatt? 

A fogászati héj a fogak elülső (ajak felőli) felszínét beborító, vékony lemezke, amivel a fogak alakját és színét tudjuk korrigálni, módosítani.

A fogak héjakkal történő ellátása az esetek döntő többségében esztétikai okból történik. Minimális foganyag-eltávolítással járnak, ugyanakkor esztétikusak és tartósak. Készülhetnek kerámiából, cirkóniumból, illetve különböző esztétikus kompozit tömőanyagból is direkt héj esetén.

Direkt héj esetén a fogorvos a rendelőben a fogak külső felszínére esztétikus kompozit tömőanyagból vékony rétegeket épít egymásra, hogy minél inkább természetes hatást érjen el.

Indirekt héj készítése esetén egy lenyomat készül- ez a lenyomat lehet digitális, illetve hagyományos is-, majd a lenyomat alapján a fogtechnikus elkészíti a héjat. Az elkészült héjat a fogorvos speciális ragasztócementtel rögzíti a fog külső felszínén.

Kerámiafog

2. Milyen esetekben ajánljuk a fogászati héjak felhelyezését?

Általánosságban elmondható, hogy a héjakat esztétikai kezelésre alkalmazzuk. A fogak külső felszínének színét, formáját tudjuk vele megváltoztatni. A sokak által vágyott tökéletes, hófehér hollywoodi mosoly is legtöbbször héjak segítségével “készül”. 

 • zománchibák, polírozással el nem távolítható elszíneződések korrigálására
 • traumák/ balesetek esetén, a fogak metszőéleinek törésekor
 • soron kívül/belül álló fogak helyzetének korrigálására
 • a fogak közötti rések (diasthema) szűkítése, megszűntetése céljából
 • a frontfogak metszőéleinek lepattogzásakor

mosoly

Kérjen időpontot most!

3. Milyen eredményt lehet elérni fogászati héjak felhelyezésével? 

A fogászati héjak készítésével a fogak esztétikai problémái, így az elszíneződések, rések, letöredezések, szabálytalanságok korrigálhatók. Héjakkal ideális esetben létrehozható  “tökéletes, hollywoodi mosoly”. Vannak viszont olyan típusú fogászati problémák, eltérések melyek nem vagy csak részben korrigálhatók héjak segítségével.

Fogászati héj előtte-utána

Minden eset, minden száj más és minden páciensnek más elvárásai vannak. Emiatt is rendkívül fontos a megfelelő és körültekintő tervezés, a páciens felvilágosítása a várható eredményekről. Héj készítése során minden esetben érdemes még a tényleges kezelés előtt a héjakat előre megtervezni és azok prototípusát elkészíttetni a fogtechnikai laboratóriummal. Az elkészített prototípus rápróbálható a fogakra, így meg tudjuk mutatni a páciens számára, milyen változásra számíthatna a héjak elkészítése által.

A prototípus készítése minimális költséggel jár és sok későbbi kellemetlenségtől óvja meg mind a pácienst, mind a fogorvost. Ha az elkészült prototípus, a héj próbája valamilyen szempontból nem kielégítő, a prototípus tetszőleges módon változtatható. 

4. Milyen esetben nem a fogászati héj jelenti a megoldást?

 • erős éjszakai fogszorítás/ fogcsikorgatás esetén
 • nem megfelelő szájhigiénia esetén
 • nagyfokú harapási eltérések esetén
 • nagymértékben károsodott, korábbi, nagy tömésekkel rendelkező fogak ellátására jobb megoldás a fémmentes koronák készítése
 • gyökérkezelt fogak restaurálására szintén a fémmentes koronákat javasolják fogorvosaink.

A porcelán fogászati héj egy egészen vékony, porcelánból készült lemez, ami a fogak külső felszínét borítja. Mivel viszonylag kis felületen rögzül a fogakhoz, fontos, hogy a ragasztási erő a lehető legerősebb legyen. Ez csak akkor biztosítható, ha a porcelán héj a teljes felületen a zománcban kerül rögzítésre.

Tökéletes fogak

A fogzománchoz történő ragasztás esetén a ragasztási erő sokszorosa a dentinhez történő ragasztáshoz képest. Mélyebb szuvasság, nagyobb tömés esetén így nem alkalmazható, hiszen ezek már a fog zománc alatti rétegében, a dentinben végződnek. Fontos ezen kívül, hogy a héjakat ne érje nagyobb rágóerő, hiszen ebben az esetben viszonylag könnyen törhetnek.

Kérjen időpontot most!

5. Milyen típusú foghéjak léteznek? Melyik típus, melyik esetben ajánlott?

A héjak csoportosítása több szempont alapján történhet.

a, A fogak előkészítésének technikája alapján:

megkülönböztetünk prep és non-prep héjakat. A non-prep, vagyis csiszolás nélküli héjak készítése során még minimális foganyag eltávolítása sem történik. A fogorvos a fog külső felszínére annak polírozása után felragasztja/tömőanyagból felépíti a héjat. Talán a legnépszerűbb, csiszolás nélkül készült héj az amerikai Lumineers, mely világszerte rendkívül elterjedt.  Bármilyen vonzó is, hogy elkészítéséhez egyáltalán nem kell foganyagot eltávolítani, nem javasoljuk a non-prep héjakat.

Ennek oka, hogy a fog külső felszínére rétegzett/ragasztott anyag azokon a területeken, ahol az anyag végződik, egy lépcső keletkezik. Bármennyire vékony az anyag és bármennyire polírozzuk el ezeket a területeket, a foganyag-eltávolítás nélkül készített héjak esetén ezeket a “lépcsőket”, elálló széleket nem lehet tökéletesen megszüntetni. Az elálló széleknél a lepedék, a baktériumok megtapadnak, mely hosszú távon szuvasodáshoz vezet, különösen a nehezen látható és tisztítható, íny alatti területeken. Rendelőnkben nem alkalmazunk non-prep héjakat.

porcelánhéj

Ha a héj elkészítését csiszolás előzi meg, úgynevezett prep héjakról beszélünk. Elkészítésük során a fogorvos a zománc külső felszínéről gondos tervezés és modellezés után egy hajszálvékony réteget távolít el elsősorban azért, hogy az elkészült héj számára megfelelő záródási vonalat lehessen kialakítani. Így a későbbiekben elkerülhető a szuvasodás kialakulása. A preparálás során lehetőség van arra, hogy az esetlegesen kiálló, íven kívüli, szabálytalan fogak síkját is korrigáljuk. Fontos kiemelni, hogy a héj készítéséhez csak egészen minimális foganyagot szabad eltávolítani, ez a foganyag-eltávolítás a zománcnál mélyebb területekre nem terjedhet.

b, A héjak készítésére választott technológia alapján: 

 • Direkt héj: a fog külső felszínére tömőanyagot rétegez a fogorvos anélkül, hogy lenyomat készülne. Általában egyetlen alkalomra van szükség az elkészítéséhez, ezalatt a fogorvos vékony tömőanyag-rétegekből építi fel a fog külső felszínét, megváltoztatva annak színét és formáját.
 • Indirekt héj: lenyomat alapján készül, általában 2 alkalomra van szükség a tényleges kezeléshez. Az első alkalom során a fogorvos digitális vagy hagyományos lenyomatot vesz. A lenyomat alapján a fogtechnikai laboratórium elkészíti a héjakat, melyek ragasztással kerülnek rögzítésre a fogfelszínen.

c, A héjak anyaga szerint:

 • Kerámia héjak (vagy porcelán héjak): a kerámiából készült héjak ragasztással kerülnek rögzítésre a fog külső felszínére. Kerámia/porcelán héjak segítségével lehet a legesztétikusabb, legtermészetesebb eredményt elérni, valamint tartósság szempontjából is a kerámia héj a legjobb választás. A kerámia áttetszősége, transzparenciája közelíti leginkább a fog tulajdonságait, így készítésükkel tökéletes esztétikai eredményt lehet elérni. A kerámia egyéb tulajdonságai révén egy megfelelő technikával elkészített és rögzített porcelán héj hosszú évtizedekig problémamentesen “működhet”.
 • Kompozit héjak: a kompozit héjak készülhetnek direkt illetve indirekt eljárással. A direkt héj készítése során a fogorvos kompozit tömőanyag segítségével hajszálvékony rétegekből építi fel a direkt héjat a fog külső felszínén. A vékony, különböző színű és áttetszőségű rétegek használata révén lehet minél inkább reprodukálni a fogzománc  természetes szerkezetét. Az indirek kompozit héjak valamilyen módosított kompozitból készülnek fogtechnikus által, majd ragasztással kerülnek rögzítésre. A kompozit héjak- bár a mai, modern anyagoknak köszönhetően szinte tökéletes esztétikai eredmény érhető el velük- kevésbé időt állóak, tartósak, mint a kerámai héjak. 
 • Cirkónium héjak: bár a cirkónium rendkívüli keménységű anyag, áttetszősége, transzparenciája nem közelíti meg a kerámiát, így a héjak készítése során használata nem terjedt el.

Ha hosszútávú, tartós és esztétikában is tökéletes megoldást szeretne, a porcelán héj a legjobb választás, mely minimális foganyag-eltávolítás (prep héj) után, lenyomat alapján (indirekt héj) készül és kerül rögzítésre. 

Kérjen időpontot most!

6. A kezelés menete

 • A fogak héjhoz történő előkészítését minden esetben egy konzultáció, alapos szájvizsgálat, valamint röntgenfelvétel előzi meg.
  Így fogorvosunk meg tudja ítélni, hogy az Ön számára a héj készítése-e az ideális megoldás. A szájvizsgálat során diagnosztizálásra kerül a harapási forma (mélyharapás esestén héj nem készíthető), az esetleges fogcsikorgatásra utaló jelek, valamint a páciens szájhigiénéje. Ezen kívül fontos átbeszélni, az esetleges kezeléssel milyen változásokat lehet elérni és mik a páciens elvárásai. A kezelést csak akkor szabad elkezdeni, amennyiben az elvárások reálisak.
 • A szájvizsgálatot követően- amennyiben a páciens minden szempontból “alkalmas” a héj készítésére- a porcelán héjak végleges formájának, alakjának megtervezése következik. A digitális technológiák fejlődésének köszönhetően lehetséges hagyományos lenyomat nélkül megtervezni és kinyomtatni a végleges héj “prototípusát”. A digitális tervezés során elsőként a fogorvos digitális lenyomatot készít, az így nyert adatot továbbítja a fogtechnika számára. A fogtechnika egy speciális mosolytervező szoftver (smile design) segítségével megtervezi a héjak formáját, majd egy 3D nyomtatóval kinyomtatja a héjak prototípusát. A teljes folyamat készülhet hagyományos technológiával, módszerrel is. Ennek során fogorvosunk lenyomatokat vesz a fogakról, ami alapján a fogtechnikusunk elkészíti fogainak gipszből kiöntött mását.
 • A gipszmodell, a konzultáción készített fényképek valamint a harapásregisztrálás alapján történik a mosolytervezés.
  A fogtechnikus egy speciális digitális mosolytervező program segítségével megtervezi és elkészíti a végleges porcelán héjak műanyagból készült prototípusát
 • Ez a műanyag prototípus “felpróbálható” a fogakra, így anélkül láthatja a fogain tervezett változtatásokat, hogy azokhoz hozzányúlnánk.
  A prototípus fent maradhat fogain, akár több napig is viselheti azt. Ha a tervezett változtatásokkal nem elégedett, a prototípust tovább lehet korrigálni.
 • Ha a prototípussal elégedett, fogorvosunk előkészíti fogait a végleges kerámia héjakhoz.
  A beavatkozás végeztével a fogorvos lenyomatot készít a fogtechnikai laboratórium számára.
  A lenyomat és a prototípus alapján készíti el fogtechnikusunk a végleges héjakat, melyekkel tökéletesen korrigálni tudjuk mosolyát.
  A lenyomat elkészülte után fogait ideiglenes héjakkal látjuk el arra a néhány napra, míg a végleges héjak el nem készülnek.
 • A fogtechnika elkészíti az E-max kerámia héjakat, amit a következő kezelés alkalmával egy speciális rögzítési technika segítségével a fogaira ragasztunk.
  Mielőtt a héjakat véglegesen beragasztanánk, felpróbáljuk őket a fogakra, így ellenőrizni tudja a végeredményt.
  Amennyiben az elkészült porcelán héjakkal valamilyen okból nem elégedett, természetesen lehetőség van azok korrekciójára.
  Ha a páciens és a fogorvos is tökéletesen elégedett az elkészült héjakkal, megtörténik a végleges ragasztás.
  A porcelán héjak rögzítése után előfordulhat érzékenység, mely elsősorban hidegre-melegre jelentkezik. Ez néhány nap alatt teljesen megszűnik.

Kérjen időpontot most!

7. Hogyan kell tisztítani a héjakat a kezelés után? 

A héjak ápolása, tisztítása nem igényel extra eszközöket, a szájápolás hagyományos eszközeivel tökéletesen megoldható. Egyesével kerülnek rögzítésre a fogak külső felszínén, így a fogközöket fogselyemmel illetve fogköztisztító kefével, míg felszínüket fogkefével és fogkrémmel kell ápolni naponta legalább 2 alkalommal.

Fontos, hogy fél évente jelenjen meg fogorvosánál ellenörző vizsgálaton. Így idejében diagnosztizálhatók és kezelhetők az esetlegesen kialakuló problémák.

hollywoodi mosoly

A 10 leggyakoribb kérdés esztétikai fogászati beavatkozásokkal kapcsolatban és esztétikai fogászati specialistánk válaszai:

 • Fájdalmas a héjkészítés?
  A héjkészítés helyi érzéstelenítés mellett zajlik, így a páciens semmilyen fájdalmat nem érezhet. Mivel minimális foganyag-eltávolítással jár, a kezelést követően sem jelentkezik fájdalom.
 • Hogyan készül a fogászati héj?
  Fogorvosa az előre, digitálisan megtervezett mosolynak megfelelően előkészíti a fogait, arról lenyomatot vesz, mely alapján a fogtechnika elkészíti a hajszálvékony porcelán héjakat. Ezután az esztétikai fogorvos specialista egy erre a célra kifejlesztett ragasztóval beragasztja a héjakat.
 • Mennyibe kerül a fogászati héj?
  A fogászati héj árát elsősorban annak anyaga és a készítéshez használt technológia határozza meg. A rendelőnkben kizárólagosan alkalmazott E-max porcelán héjak a legmagasabb minőséget képviselik, mégis elérhető áron készítjük el őket.
 • Honnan tudhatom, hogy elégedett leszek-e az újonnan készített porcelán héjak esztétikájával?
  Mivel minden egyes beavatkozást digitális mosolytervezés előz meg, biztos lehet benne, hogy a végeredménnyel tökéletesen elégedett lesz.
 • Mire számíthatok a héjak elkészülte után? Mire kell figyelni, hogyan kell tisztítani a fogászati héjakat?
  Néhány napig a héjak beragasztását követően előfordulhat minimális fogérzékenység. A fogászati héjak beragasztása után azokkal ugyanúgy lehet enni, inni, mint a saját fogakkal. Az extrém kemény dolgokra (pl csont, söröskupak) harapást kerülni kell, mert a kerámia lepattanhat. A héjakat ugyanúgy kell tisztítani, mint a saját fogakat. Naponta kétszer fogkefével, fogkrémmel, illetve legalább egyszer fogselyemmel
 • Mennyire tartósak a fogászati héjak?
  Egy jól elkészített fogászati héj megfelelő szájhigiéne mellett hosszú évtizedekig probléma nélkül működhet. Sérülés/törés esetén a héj cserélhető, új héj készíthető.
 • Milyen garanciát kapok fogászati héjakra?
  Rendelőnkben minden elvégzett kezelésre írásos garanciát kap. Fogászati héjak esetén ez 3 év. A garanciaidő alatt bekövetkező bármilyen probléma esetén ingyenesen korrigáljuk a fennálló problémát.
 • Milyen anyagból készülnek a fogászati héjak?
  A fogászati héjak számtalan anyagból készülhetnek, így műanyagból (kompozit), cirkóniumból vagy kerámiából. Rendelőnkben kizárólag prémium-minőségű E-max kerámia héjakat készítünk.
 • Mikor és hol kell kontrollon megjelennem a kezelések végeztével?
  A kezelések befejeztével 6 havonta kell megjelennie rendelőnkben kontroll vizsgálaton, hogy ellenőrizhessük az elkészült pótlások, valamint saját fogai épségét.
  A rendszeres kontroll vizsgálat legalább olyan fontos, mint a korrektül elkészített fogpótlás, hiszen így idejében diagnosztizálhatók és kezelhetők az esetlegesen kialakuló problémák.
 • Kivel találkozom az első konzultáció során?
  A konzultáció során találkozhat kezelőorvosával, aki személyre szabott kezelési tervet készít Önnek illetve a kezelés minden lépését elmagyarázza és megválaszolja kérdéseit.

Gyakori kérdések

Mi a fogászati héj?

A fogászati héj a fogak elülső (ajak felőli) felszínét beborító, vékony lemezke, amivel a fogak alakját és színét tudjuk korrigálni, módosítani. Készítésével elérhető a tökéletes mosoly.
A fogak héjakkal történő ellátása az esetek döntő többségében esztétikai okból történik.

Mikor van szükség fogászati héjra?

Általánosságban elmondható, hogy a héjakat esztétikai kezelésre alkalmazzuk. A fogak külső felszínének színét, formáját tudjuk vele megváltoztatni. A sokak által vágyott tökéletes, hófehér hollywoodi mosoly is legtöbbször héjak segítségével “készül”.

Fájdalmas a fogászati héjak felhelyezése?

A héj készítése annak technikájától függően általában minimális foganyag-eltávolítással jár, így felhelyezésük során sem kell erősebb fájdalomra számítani. Ennek ellenére a héj felhelyezése legtöbbször helyi érzéstelenítés mellett történik.

Kérjen időpontot most!